Açık Rıza Metni

KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Innovana Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket” veya "INNOVANA" olarak bahsedilecektir.) tarafından Intellize Turizm ve Seyahat Acentası unvanı ile ucuzyolu.com adresinde (“Site” veya “UCUZYOLU” olarak bahsedilecektir.) faaliyet gösteren acentanın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından aşağıda belirtilen işlemler özelinde ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. 

Aydınlatma Metni kapsamında;

Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; sözleşmenin kurulması ve ifası siteye üyeliğimin sağlanması; üyeliğimin onaylanması; talimatlarımın, rezervasyon, alım-satım işlemlerimin gerçekleştirilebilmesi; Şirketin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; bu ürün ve hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmenin yapılabilmesi; hizmet kalitesinin arttırılması; müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yerine getirilebilmesi; şikayet ve taleplerimin değerlendirilebilmesi; gerçekleştirdiğim işlemlerin teyit ve onayının sağlanabilmesi; ticari faaliyetler kapsamında yer alan hizmetlerin tarafıma sunulabilmesi; aylık bülten gönderilmesi; Şirket operasyonları ile politikalarının sürdürülebilmesi, şüpheli işlem tespit ve denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi ve pazarlama faaliyetlerini yürütülebilmesi amaçlarıyla kimlik bilgilerimin (ad soyad, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri), finans bilgilerimin (banka hesbaı/kredi kartı bilgisi, fatura, IBAN), işlem güvenliği bilgilerimin (cihaz bilgileri, IP adres bilgileri, log kayıtları), müşteri ID bilgisi, 

Ticari faaliyetler kapsamında yer alan hizmetlerin tarafıma sunulabilmesi; aylık bülten gönderilmesi amaçlarıyla iletişim bilgilerimin (adres, ikametgah, kimlik, e-posta, telefon);

Sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında hesaplarımın yönetilebilmesi; talimatlarımın, ödeme ve alım-satım işlemlerimin gerçekleştirilebilmesi; müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yerine getirilebilmesi; gerçekleştirdiğim işlemlerin teyit ve onayının sağlanabilmesi; ticari faaliyetler kapsamında yer alan hizmetlerin tarafıma sunulabilmesi; Şirket operasyonları ile politikalarının sürdürülebilmesi, şüpheli işlem tespit ve denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi; pazarlama faaliyetlerini yürütülebilmesi amaçlarıyla unvan bilgilerimin;

Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki bilgilerimin,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ("5651 sayılı Kanun") ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında trafik verilerimin,

anılan amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı şekilde INNOVANA'nın kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına özgür irademle muvafakat ettiğimi kabul ederim.

INNOVANA tarafından müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, konu olan hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, konu olan ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve anket faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve diğer hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası, banka hesap bilgileri ile toplanacak çerezlerin şirket çalışanlarına, görevlilerine, yurtiçi ve yurtdışı grup şirketlerine (INNOVANA ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içi bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, yurt içi/yurt dışı bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için INNOVANA'nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak INNOVANA tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, INNOVANA ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri INNOVANA'ya bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

INNOVANA ve yukarıda belirtilen hizmetleri almadaki iş ortakları olarak bahsedilen kurumlar daha iyi hizmet verebilmek adına birlikte çalışılan üye ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve teknik problemleri ortadan kaldırabilmek adına yardımı alınan tedarikçiler, pazarlama ve reklam işlemlerinin desteklemesi ve geliştirmesi için danışmanlık alınan firmalardır. Bu bilgileri kullanacak olan kurumlar gizlilik politikası ve veri koruması gereğince yalnızca belirtilen eylem için bilgilerinize ulaşabilecektir.

INNOVANA, bilgilerinizi sadece belirtilen şekilde ve amaçlar için kullanacağını, toplanma amacı dışında kullanmayacağına, iznine (onayına, rızasına) ve kanunlara aykırı kullanmayacağını taahhüt eder.

KVK Kanunu kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını ve site ziyaretinde ekran bildirimi olarak çıkan Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.