Kısa Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  
Şirketimiz KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işlemektedir.
Kişisel verileriniz kamuya açık olarak tutulan ve Şirket internet sitesinden erişilebilen şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında gösterilen usullerle işlenmekte ve korunmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz Şirket Saklama ve İmha Politikasında gösterilen süreler boyunca politikada belirtilen idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmakta olup bu süreler sonunda imha edilmektedir.


Kişisel verilerinizin işlenme usullerine ve KVKK 11. maddede sayılan haklarınıza ilişkin daha detaylı bilgi için https://www.ucuzyolu.com/kurumsal/aydinlatma-metni/  ve https://www.ucuzyolu.com/kurumsal/kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi/  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.