Innovana Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Ticari Elektronik İleti Onayı

INNOVANA YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Innovana Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“INNOVANA”) tarafından www.ucuzyolu.com web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla hizmet veya ürünlerin teklifi, tanıtımı ile kampanya veya gelişmeler hakkında pazarlama ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla; tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi, INNOVANA ile www.ucuzyolu.com web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla paylaşmış olduğum veya ilerleyen dönemlerde paylaşacağım telefon ve e-posta adresimin kullanılmasına ve bu iletişim araçları ile şahsımla irtibata geçilmesine, bu çerçevede tarafınız ile paylaşmış olduğum bilgilerin INNOVANA bünyesinde saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde ve talep edildiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum. İşbu Ticari Elektronik İleti İzni ucuzyolu.com KVKK Politikası metninin ayrılmaz bir parçasıdır.