Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

ucuzyolu.com

ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Şirket : INNOVANA YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Adres : Evliya Çelebi Mah. Küme Sok. No: 2/C-6 Tuzla/İstanbul

Telefon : 0850 307 34 44

E-Posta :[email protected]
 

MADDE-1- TANIMLAR

Web Sitesi : Şirket’e ait web sitesi, www.ucuzyolu.com’dur. 

Kullanıcı : Şirket’e ait web sitesi www.ucuzyolu.com’un aracılık ettiği hizmet ve ürünleri, web sitesine kayıt olmadan satın alan veya rezervasyon yaptıran kişilerdir. 

Üye : Şirket’e ait web sitesi www.ucuzyolu.com’un aracılık ettiği hizmet ve ürünler ile ilgili kişiye özel veya tüm kampanyalar, tanıtımlar, promosyonlar vb. avantaj ve indirimlerden faydalanmak amacıyla işbu sözleşmede belirtilen şart ve koşulları kabul ederek web sitesi’ne kayıt olan kişilerdir. 

Müşteri Hizmetleri : Üye ve Kullanıcılara, Web Sitesi üzerinden aracılık ettiği hizmet ve ürünler için, hizmet ve ürünlerin sağlayıcılardan alınması sonrası kullanıcı veya üyelere destek hizmeti veren 0850  numaralı çağrı merkezidir.

Tedarikçi Firma : Uluslararası ve ulusal havayolu şirketleri, otel ve otel tedarikçileri, oto kiralama firmaları ve tedarikçileri, Tur firmaları vb. ve Servis Sağlayıcısı tarafından web sitesi’ne iletilen veya ilerleyen zamanlarda güncellenecek tüm hizmet ve ürünlerin yerine getirilmesini sağlayan firmaları ifade eder.


MADDE-2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu üyelik ve kullanıcı şartları, www.ucuzyolu.com kullanılırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Web Sitesi'ni kullanarak, işbu üyelik ve kullanıcı şartları içeriğini kabul ettiğinizi ve işbu sözleşmedeki ve tarafınızca onaylanan sitedeki diğer metinlere bağlı kalacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Şirket, işbu Web sitesi ve uzantılarında mevcut her tür hizmet ve ürün ile Web Sitesini kullanma kurallarını önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Web sitesini yeniden düzenleme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Yapılan tüm değişiklikler, Web Sitesi’nde yayım anında yürürlüğe girer. Üye ve Kullanıcıların Web Sitesini kullanması ya da giriş yapması ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. 

MADDE -3- ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik sıfatının kazanılabilmesi için, öncelikle üye olmak isteyen kişilerin Web Sitesi’nde bulunan formu, talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurup, www.ucuzyolu.com üyelik ve kullanıcı sözleşmesi ile kendisine sunulan KVKK metinlerini onaylaması sonucunda başvurunun şirket tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması gerekmektedir. 

Üye olmak isteyen kişilerin 18 yaşından büyük olmaları şarttır.

Üyeler, şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, kendisi tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmamayı, korunmasından münhasıran sorumlu olduğunu, bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Şirket’in sorumlu olmadığını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, kullanıcı adı ve şifrenin kötüye kullanıldığının veya üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti durumunda üyelikten doğan tüm hak ve yetkilerini kaybedeceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak, bonus, promosyon, indirim, puan vb. kazanımlarını kaybedeceğini ve her türlü yasal prosedürün uygulanabileceğini sözleşme anında kabul eder. Ayrıca Şirket tarafından sağlanan hak ve imkanlardan sadece üyelik süresi boyunca yararlanabileceğini, üyeliğinin sona ermesi ile birlikte puan ve kazanılan diğer haklardan faydalanamayacağını kabul eder. 

Şirket, üyelik ve kullanıcı şartlarının üye tarafından ihlalini tespit etmesi durumunda hiçbir, ihtar, ihbar veya bildirime gerek kalmaksızın Üyenin hesabını askıya alabilir, süresiz olarak kapatabilir, Web Sitesi’ne erişimini engelleyebilir ve üyelikten çıkarabilir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili kurumlar tarafından Şirket’e karşı öne yöneltilebilecek tüm talep, ödemeler veya sorumluklar için Şirket’in, üyelerine ortaya çıkacak zarar ve zararın ferileri ile rücu hakkı bulunduğunu açıkça kabul eder.

3.1. KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK ŞARTLARININ İHLALİ

Şirket, Kullanım Şartları'nın Üye tarafından ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye'nin Web Sitesi'ne erişimini engelleyebilir ve üyelikten çıkarabilir. Üye, üyeliğinin tüm Kullanım Şartlarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Şirket'e karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Şirket'in, ilgili Üye'ye ferileri ile rücu hakkı saklıdır.

MADDE -4- WEB SİTESİ'NİN KULLANIMI İLE HİZMET VE ÜRÜNLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN KURALLAR

Üye veya kullanıcı, Web Sitesi’ne kendisi tarafından verilen müşteri bilgilerinin gerçekliğinden ve doğruluğundan münhasıran sorumlu olduğunu, sisteme girilen bilgilerde değişiklik yapılamayacağını, ortaya bu hususta bir zarar çıkması durumunda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu açıkça kabul ve beyan eder. 

ucuzyolu.com yalnızca aracılık hizmeti vermektedir. Kullanıcı/Üye, ucuzyolu.com üzerinden aldığı hizmet ile tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında ucuzyolu.com tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, bilet veya otel konaklaması gibi hizmetlerin doğrudan tedarikçi firma tarafından verildiğini, taleplerin doğrudan muhatabının sağlayıcı firma olduğunu, verilen hizmetten kaynaklı uyuşmazlıklardan, yaşanan aksaklık ve zararlardan Innovana’nın ve ucuzyolu.com'un sorumlu olmadığını ve tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye, ucuzyolu.com üzerinde bulunan ürünlerin ilgili tedarikçi ve/veya aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olduğunu, Site'deki içerikler ile ilgili kural ve şartlar için ilgili tedarikçinin kural ve şartlarının geçerli olduğunu kabul eder.

ucuzyolu.com, tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak ucuzyolu.com üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen göstermektedir ancak nihai hizmeti sunan firmadan alınan veya talep edilen hizmetin belirtilen nitelik ve yer müsaitliğini göstermemesinde ucuzyolu.com bir dahli olmadığından Kullanıcı/Üye, ucuzyolu.com'un sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site üzerinde yapılan bir rezervasyon veya satın alınan hizmet, bir başkası adına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz. Bu şekilde yapılan bir rezervasyonun sağlayıcı firma tarafından iptal edilmesi, hizmetin sunulmaması vb. durumlarda kullanıcı/üye ucuzyolu.com'u sorumlu tutamaz.

Kullanıcı/Üye, Şirket'in Site ve Destek Merkezi üzerinden aracılık ederek verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, tedarikçinin iflası, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, salgın hastalık, kamu kurumlarının düzenlemeleri, doğal afet ve teknik sorunlar gibi mücbir sebeplerin varlığı halinde iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye, Web Sitesi aracılığı ile bir ürün ya da hizmetin satış işlemi gerçekleştirirken adını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, TC. Vatandaşları için T.C Kimlik Numarası, Yabancı Ülke Vatandaşları için Pasaport numarasını belirtmelidir. Bu bilgiler, sunulan hizmetin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için şarttır. Kullanıcı/Üye, bu bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle ucuzyolu.com'un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcı/Üye'ye temin edilen ürün veya hizmete ilişkin bilgi vermek amacıyla Kullanıcı/Üye'nin işlem sırasında girdiği iletişim detaylarına elektronik ileti gönderecektir.

Site üzerinden yapılacak tüm satın alma işlemlerinde ödemeler, kredi veya banka kartı ile gerçekleşecektir. Alışveriş sırasında kullanılan Kredi kartı bilgileriniz ise siteden bağımsız olarak şu anda mevcut en güvenli kredi kartı ödeme sistemi olan 3D Secure sistemiyle şifrelenip bankalara ulaşır. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne Şirket ne de üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz ve depolanamaz. Kullanıcı/Üye, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, Secure 3D sistemi üyesi olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Secure 3D sistemi kart sahibini, banka veya kredi kartının 3. Kişiler tarafından izinsiz kullanımını engelleyen ve olası risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Site üzerinden Secure 3D sistemi ile yapılan satın alımlardan, Kullanıcı/Üye tek sorumluluğun kendisinde olduğunu, Secure 3D sistemi ile gerçekleşen ödemeleri için harcama itirazında bulunamayacaklarını, bulunsalar dahi Secure 3D tam doğrulama sistemi ile işlemler gerçekleştiğinden itirazlarının geçerli olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin ifasından sonra Üye’nin bedeli ödemek için kullandığı kredi kartının Site’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Site’ye ödememesi halinde Üye, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan satın alma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

Kullanıcı/Üye, Site üzerinden alınan hizmetler için ücret iadesi söz konusu olan durumlarda, hizmet sağlayıcının kural ve şartlarına uygun olarak, ücret iadelerinin belirleneceğini ve söz konusu belirlenen ücret iadelerinin, satın alma esnasında kullanılan kredi veya banka kartına, ayrıca talep edilirse, IBAN numarasını bildirmek kaydı ile banka hesap numarasına yapılacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site üzerinden satın alınan yurt dışı seyahat ve konaklamalarında yolcuların pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını, Kıbrıs seyahatlerinde ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden biri ile seyahat yapması durumunda ise diğer ebeveynin noterden düzenlenmiş muvafakatnameyi vermiş olması gerekmektedir.

Kullanıcı/Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasın dan veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Şirket'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye, Web Sitesi ve / veya Destek Merkezi aracılığı ile satın aldığı hizmetlerin tamamı için, Hizmet Sağlayıcı firma şart ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik) bağlı olduğunu, Hizmet Sağlayıcı firmanın, bu şart ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Hizmet Sağlayıcı firmanın farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder.

Otobüs ve uçak bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama hizmetlerine ilişkin Acente Kuralları Ve Kullanım Şartları hükümleri ve ilgili hizmeti sağlayan firmanın şartları geçerlidir. 

İşbu sözleşmenin kabul edilip üyelik oluşturulmasıyla beraber Acente Kuralları Ve Kullanım Şartları da kabul edilmiş sayılmaktadır. 

MADDE -5- FİKRİ HAKLAR

SİTE’de yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslararası kanunlar ve uluslararası sözleşmeler ile korunmaktadır. Site'nin içeriğinde yer alan, ucuzyolu.com logosunun, bütün yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır. Ticari veya sair amaçlarla izinsiz kullanılamaz.

Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal; Site’nin tamamı ya da bir bölümü yenilenerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz. Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere bu sitedeki hiçbir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.

Kullanıcı/Üye, Site'nin tüm içeriğinin (metin, veri, grafik, görüntü, logolar, düğme simgeleri, veritabanı, tasarım, yazılım ve sair diğer Web Site içeriğine ilişkin unsurlar) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince maddi ve manevi tüm haklarının ve kaynak kodlarının münhasıran Şirket'e ait olduğunu, bu yazılımları her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini, umuma arz etmeyeceğini, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı bir şekilde kullanamayacağını ve/veya 3. kişilere ve çalışanlarına kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Web Sitesi içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelecektir.

MADDE -6- DİĞER HÜKÜMLER

Kullanıcı/Üye, her bir satın alma işlemi sırasında kendisiyle her seferinde paylaşılacak olan satış ve biletine dair kurallar içeren “Acente Kuralları ve Kullanım Şartları” okuyup onaylarak satın alma işlemini tamamlayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Kuralları'nın farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup, taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim Türkçe versiyon olacaktır.

Şirket, tamamen kendi takdirinde bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Şirket’in aracılık ederek, Site üzerinden sunduğu hizmetlere, ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcı/Üye’nin toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır. 

İşbu Kullanım Kuralları'nın herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. 

Kullanıcı/Üye, işbu Kullanım Kuralları'nın tümünü ve ayrıca aşağıdaki linklerde de sitede de yer almakta olan web sitesi kullanım kuralları ve gizlilik sözleşmesini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE -7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

ucuzyolu.com web sitesi ve diğer yollarla elde ettiği kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı kapsamında işlemektedir. ucuzyolu.com kendisine aktarılan verilerin güvenliğini sağlar. Web sitesinde faydalanılan hizmetlerin süreçlerine göre işlenen veriler hakkında ayrıntılı bilgiye “KVKK Politikası”, “Aydınlatma Metni” ve “Açık Rıza Metni” ile erişilebilir. Ancak başta şifre ve hesap güvenliği olmak üzere kullanıcı tarafından korunması gereken gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılması sonucu meydana gelebilecek veri ihlallerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlallerden dolayı ucuzyolu.com sorumlu değildir.

MADDE -8- MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ucuzyolu.com işbu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ucuzyolu.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ucuzyolu.com herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ucuzyolu.com gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, salgın hastalıklar, pandemi tedbirleri, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, ucuzyolu.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE'ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

MADDE -9- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Kuralları, Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

İşbu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı Tüketici Kanunu, 1618 sayılı kanun, tüzük ve genelgeler tebliğ ve çizelgeler, 2634 Sayılı Kanun hükümleri uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.

MADDE -10- YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Kullanım Koşulları ucuzyolu.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ucuzyolu.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kullanıcı/Üye, işbu sözleşmeyi onaylayarak Acente Kuralları ve Kullanım Şartlarını, Gizlilik Sözleşmesini ve Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.